Kahta Objektif Haber

Taşeron İşçilik, Sendikalar ve ÖSP

Taşeron İşçilik, Sendikalar ve ÖSP
903
30 Ocak 2017 - 19:08

Taşeron işçiler yıllarca dernekler aracılığı ile yapmış oldukları mücadele neticesinde, 12 Eylül 2014’de çıkan 6552 sayılı kanun ve Ocak 2015’de yayınlanan yönetmelik ile bir takım kazanımlar elde etti.

Taşeron işçiler bu kazanımı elde etti de ne oldu? Bu konuyu biraz irdelemek istiyorum. Şu soruların cevabını bulabilirsek bir takım konuları daha iyi anlarız.

– Dernekler neden ortaya çıktı?

– Ne kazandırdı?

Bunun üzerine kimler neden oturmak istiyor?

Ve hayalleri taşeron işçilerin hayalleri ile örtüşüyor mu?

Sendikalar asli görevini yapmamasından dolayı dernekler ortaya çıkmıştır. Sendikalaşma hakkı ile birlikte birçok işçilik hakkına ulaşınca konjonktür gereği taşeron işçilerin temsilcileri dernekler çalışmalarını bitirip, daha yasal ve söz sahibi olan sendikalara alanı bırakmıştır.

Son günlerde yaşanan olaylara bakınca büyük bir kısım sendikanın hayalleri ile taşeron işçilerin hayallerinin bir olmadığı ve çok ayrı olduğunu görüyoruz. Taşeron işçilerin temsilcileri konumunda olan derneklerin bıraktığı mirasa konan birçok sendika ne yazık ki kendi cebini, kendi istikbalini ve çocuklarının ikbalini düşünüyorlar.

Ülke genelinde bir takım gerçeklikleri analiz edip, konun sonunda bu soruların cevabını birlikte bulacağız.

Emperyal sistemin işçi sınıfı üzerindeki temel mantığı az paraya, daha çok iş yaptırmak, para sahiplerine daha fazla kazandırmaktır. Bazen bu durum, bu mantık bir devlet yönetimi, bazen bir şirket yönetiminde vuku bulması çok normaldir. Devlet yönetenler kamunun hantal, çalışmayan yapısını işlevsel hale getirmek için, iş güvencesinin daha az olduğu, az paraya daha çok iş ve daha çok istihdam sağlayıcı politikalar geliştirir ve zaman içerisinde politika değişikliğine giderler.

Taşeron işçilik, ülkemizde 1990’lı yıllarda farklı şekilde uygulanmaya başlansa da, zamanla bir devlet politikası haline gelmiştir.

Taşeron işçilik sürecini 1990’lı yıllara dayandırdığımızda ise sendikalar bu zaman diliminde ne yapmışlar?

Zevk-ü sefa içerisinde, burjuva elit bir kesim olup çıkmışlar, o yöneticiler ne bir işçi sofrasında aş yer olmuş, nede genel bir işçi politikası geliştirir olmuşlar. Bir takım işçiden kopmayan, işçi ile birlikte olan sendikalar ise marjinalleştirilerek sistemin dışına atılmışlar.

Bunu neden söylüyorum, nedeni şu: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli bir sendikanın programında söylediklerini asla unutmam mümkün değildir.

Ne demişti bir hatırlayalım: “Siz sendikalar taşeron işçilik sistemini istediniz, öneri olarak siz getirdiniz.” dedi.

Demek ki sendikalar işçi politikası üzerinden taşeron işçilik sistemini geliştirdi.

Meseleyi dağıtmadan götürelim, gelelim konun özetine…

Devlet yeni bir çalışma sistemine doğru gidiyor, bunu görmemek, görmezlikten gelmek veya algı değiştirmesiyle bizleri kandırıp, kendi menfaat ve çıkarları doğrultusunda hareket etmek taşeron işçisine yapılacak en büyük kötülüktür.

Devletin geçmeyi planladığı ve yaklaşık beş yıl içerisinde geçmeyi hedeflediği sistem “Kamu Çalışanı Sistemi“dir. Kamu çalışanı sistemi özlük hakları ve iş güvencesi açısından 4/b ile 657 devlet memurluğu kanunun karma bir şeklindeki ortaya çıkmış bir halidir.

Bu sistemi kamuda uygulayacaklarından dolayı kamudaki işçi kesimi de bu sisteme dâhil edilecek olup, “Kamu Çalışanı Sistemi” adı altında kamudan işçi kesimi tamamen tasfiye edilmiş olacak olup amaçlanan memur, işçi ayrımı kalmayacaktır. Herkes sözleşmeli çalışan memur, yani Kamu Çalışanı olacaktır. Bu sözleşmeleri her bakanlık kendi bünyesinde hazırlayıp, istihdamı bu şekilde sağlayacaktır.

Bugün konuşulan ÖSP‘de bu kamu çalışanı sisteminin ilk denendiği alan olacaktır. Yani taşeron işçiler sözleşmeli memur statüsüne geçiş sağlayacaktır. Bu sisteme bugün ne memur sendikaları, ne işçi sendikaları nede toplumun başka büyük kesimleri karşı çıkıyor, ne de tepki gösteriyor, sözüm ona göstermelik bir kaç açıklama dışında.

Kamu çalışanı sistemi gelirse sendikalara ne olur?

Bana göre memur sendikaları abat olur, kamuda büyüme hedefi olan, en çok kamuda işçi üyesi olan sendikalar tabiri caizse batar.

ÖSP’ye karşıyız, neden?

Daimi işçi kadrosu istiyoruz diyorlar, fakat çalışma sisteminin evirildiğini gördükleri halde, kamu çalışanı sisteminin geleceğini bildikleri için kadro talebini cılız bir söylemi geçmeyecek bir şekilde yalandan dile getirmeleri manidardır.

Diğer bir soru ise kamunun imtiyazlı şirketleri kurulsun, toplu sözleşme ile taşeron işçinin hak ve hukukunu tesis edelim yada mevcut duruma dokunmayın diyorlar.

O zaman şu soruları da ben sormak istiyorum: Bu şirketler de şirket CEO’ları kimler olacak?

El cevap: Bu sistemi isteyen, alt yapısını hazırlayan yönetmeye de talip olacaktır. Düşünebiliyor musunuz? her birisinin dudak uçuklatan maaşı ile CEO kadroları.

Rantın daniskası…

Şirketten hiçbir şekilde kurtulamayan taşeron işçisini, oradaki şirketten alıp, buradaki şirketin kucağına itmenin ne anlamı vardır.

Ya da taşeronluk sistemi bu şekilde devam etsin, asla ÖSP olmasının altında ne yatıyor?

Sistem bu şekilde devam ederse ve taşeron işçileri örgütlenme konusun da bir sendikada çatısı altında toplayıp, ülkenin en büyük sendika konfederasyonu olma hayali yatmasıdır. Kamuda örgütlü işçi sayısı çok azdır, bu sayının artması lazım, onun içinde taşeron işçisinin sayısal çoğunluğuna ihtiyaç vardır. Aksi takdirde belediyelerdeki ve özel sektördeki üye işçi sayısı bu hayali gerçekleştirmeye yetmeyecektir.

O zaman şu çıkıyor ortaya ÖSP getirilmesi düşünülen Kamu Çalışanı Sisteminin örnek bir versiyonudur.

O zaman soruyorum: 657 devlet memurluğunun ve daimi işçi kadrosunun taşınacağı sistem “Kamu Çalışanı Sistemi” ise kadrolu çalışanlarının sesinin çıkmadığı bir yerde şirket boyundurluğu altında olan taşeron işçiler sesini niye çıkartsın? 

Taşeron işçisini cahil ve aptal mı gördünüz?

“Kamu Çalışanı Sistemi” yani ÖSP mevcut taşeron işçilik sisteminden çok daha iyi olacağı aşikârdır, kimse bizleri maşa olarak kullanmasın. Eğer bu sisteme karşı çıkılacaksa ilk önce kaybetmeyi risk edemeyenler öne çıksın bir görelim.

ÖSP; üstüne basa, basa söylüyorum sözleşmeli memurluktur.

Kamu çalışanı sistemi tam manası ile uygulandığında kamuda işçi ve işçi sendikası kalmayacaktır, işçi sendikaları özel sektörde yollarına devam edecektir. Herkes memur sendikasına üye olacaktır. Taşeron işçisi olarak ÖSP ile yani kamu çalışanı sisteminde kim kazanıyor, kim kaybediyor muhasebesini siz yapınız.

Taşeron işçisine ise, sizler ÖSP ile birçok hak daha kazanacaksınız, taşeron işçisi olan bende kazanacağım. Tam karşılığı kadro olmasa da, şuanki durumdan çok daha iyi olacağı kesindir. Tabiri caizse birkaç yıl sonra bizim sisteme dahil olacak olan kadrolular bu duruma üzülsün. İş güvencesi konusunda ise taşeron işçisinin durumu mevcut durumdan daha iyi olacağına inancım tamdır, kimse gaza gelmesin.

Hangi sendika sen 657 devlet memuru ol, biz sendikanın kapısına  kilit vurmaya hazırız diyebiliyorsa işte o sendika işçinin yanındadır!

ÖSP’ye geçişte kesinlikle işçi mağduriyeti yaşanmayacağını düşünüyorum. Yalnız vatan haini terör örgütleri ile ilişkisi tespit edilenler hariç. Onlarda zaten bu vatanın ekmeğini yemesinler.

Son olarak Sağlık Bakanlığının ÖSP’ye karşı bakışı ve tahmini taslak metinde olanları ilerleyen günlerde birçok araştırma sonucunda kaleme alacağım, taşeron işçileri güzel günlerin beklemesi dileği ile…

POPÜLER FOTO GALERİLER
POPÜLER VIDEO GALERİLER

KAHTAOBJEKTİF.COM | Tüm Hakları Saklıdır © 2016 - 2023